Grönkullaskolans fritidshem

Grönkullaskolans fritidsverksamhet är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan.

Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Föräldrar som arbetar eller studera har rätt att ha sitt barn på fritids. Barn har inte rätt till plats om någon förälder är arbetslös eller föräldraledig.
Fritidshemmet har möjlighet att stänga under 4 dagar/läsår för personalens planering och utvärdering.
Fritidshemmet är öppet för barn t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Skolan har 4 fritidshem:

Solen för barn från förskoleklassen

Jupiter för barn från årskurs 1

Raketen för barn från årskurs 2

Klubben för barn från årskurs 3-6

Öppettider: 06.00-18.00 (om ej annat meddelats)

Stängda dagar läsår 18/19

14/8

29/10

7/1