Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Grönkullaskolan är en F-6 skola med cirka 450 elever.
På skolan finns också förberelsegrupper och fritidshem.

Vi arbetar mycket med skolans vision och mål som är:

 Grönkullaskolans Vision

  • Grönkullaskolan har elever med en positiv kunskapsutveckling
  • Skolmiljön kännetecknas av trygghet samt en god arbets- och studiemiljö

Grönkullaskolans Mål

  • Elever har en positiv kunskapsutveckling
  • Elever upplever en god studiemiljö, har arbetsro och är trygga i skolan
  • Personal upplever en god arbetsmiljö och har arbetsro

 

 

 

 

 

Följ oss gärna på Instagram

Gronkullaskolan_alvesta