Förskoleklass

Höstterminen det år barnet fyller sex år kan det börja i förskoleklass. Förskoleklass är en avgiftsfri, skolförberedande verksamhet som bedrivs i skolan 15 timmar per vecka under skolans läsår. Verksamheten är frivillig och kan kombineras med inskrivning i fritidshem.

Om Du vill ha plats för Ditt barn i förskoleklassen så kontaktar du respektive skola.