Elev-datorer

Skolutveckling och lärande med IT som stöd

Från och med höstterminen 2011 har alla elever i åk 7-9 i Alvesta kommun tillgång till en egen dator. Detta är ett led i en strävan mot att förbättra och utveckla utveckla lärmiljön i Alvestas skolor, och därmed ge våra barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att nå framgång och uppnå sina mål och drömmar i livet.

Utbildningsförvaltningen i Alvesta vill ge alla våra barn och ungdomar förutsättningar för att ta steget från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva och kreativa producenter med framtidstro och med kunskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden, genom att erbjuda dem kompetent vägledning i en modern, stimulerande lärmiljö.

Fr o m hösten 2017 disponerar alla elever i år 7–9 en egen chromebook. Även elever som studerar på Introduktionsprogrammets individuella alternativ, efter grundskolan, har tillgång till en Chromebook. För i sjuan och på IM sker utdelningen någon vecka efter skolstart.

Liksom under tidigare år kommer mycket av datoranvändningen handla om alla de möjligheter som Google Suite for Education (GSFE) erbjuder. Förutom ordbehandling, kalkyl och presentation mm är Classroom en viktig del i elevernas arbete. Där presenterar lärarna uppgifter, läxor mm och eleverna gör sina inlämningar där.

Sedan vt 2016 kan elverna logga in på Inläsningstjänst för att få läromedel upplästa. Där erbjuds också studiehandledning på flera olika språk. Från läsåret 2016/2017 finns många läromedel för högstadiet i digital form på Digilär.

Under rubriken relaterad information finns information om gällande avtal och försäkring.