Skolskjuts vid växelvis boende

Delad vårdnad & skolskjuts

Skolskjuts vid delad vårdnad-växelvis boende

Ett växelvis boende innebär

  • att eleven har ett varaktigt och regelbundet boende, tidsmässigt likvärdigt uppdelat hos båda vårdnadshavarna.
  • att båda vårdnadshavarna är bosatta inom Alvesta kommun
  • att den ordinarie skolskjutsorganisationen kan utnyttjas
  • att kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende skall göras på särskild blankett som också kan fås av skolskjutsansvarige.

Om boendeförhållandena ändras skall ny ansökan göras.