Gymnasie och elevresor

Gymnasieelever kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan

Gymnasieelever kan få olika slags hjälp med resor till och från skolan. Samtliga av följande villkor måste dock vara uppfyllda:

  • Eleven ska vara skriven i Alvesta kommun
  • Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst 6 km
  • Eleven ska studera på heltid
  • Eleven får inte erhålla inackorderingsbidrag
  • Eleven får hjälp längst till och med vårterminen som man fyller 20 år

Hjälpen kan erhållas på något av följande sätt:

1. Eleven åker med ordinarie skolskjutstransport för grundskolan (ej skolkort)

2. Eleven får skolkort eller tillfälligt skolkort

3. Eleven får bidrag till enskild resa mellan bostad och skola (för elev som inte kan åka med kollektivt färdmedel)

4. Eleven får bidrag till enskild anslutningsresa mellan bostad och hållplats

Hitta de olika ansökningsdokumenten under dokument/blanketter

Komplettera gärna er ansökan med exempelvis en kopia på elevens schema.