Fritidshem

Varje grundskola ansvarar för sin egen fritidshemsverksamhet. Fritidshemsplats erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Ansökan och avgift

Om Du vill ha plats för Ditt barn i skolbarnomsorgen så är du välkommen att göra en webansökan 

Det går givtevis också att be om en blankett, via handläggare, se telefonnummer till höger.

Debiteringen sker i form av månadsavgift enligt reglerna för maxtaxa gällande från 1 jan 2018:
Barn 1                2 % av bruttoinkomsten         dock högst       922 kr
Barn 2                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       461 kr
Barn 3                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       461 kr

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader eller en månad vid arbetslöshet.

Om en fritidsplats sägs upp och återupptas inom 3 månader faktureras även mellantiden.
Uppsägningen ska vara skriftlig.

Ni hittar uppsägningsblanketten under "Blanketter och dokument" .