Fritidshem

Varje grundskola ansvarar för sin egen fritidshemsverksamhet. Fritidshemsplats erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Om Du vill ha plats för Ditt barn i skolbarnomsorgen så kontaktar du respektive skola. Debiteringen sker i form av månadsavgift enligt reglerna för maxtaxa gällande från 1 jan 2017:
Barn 1                2 % av bruttoinkomsten         dock högst       908 kr
Barn 2                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       454 kr
Barn 3                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       454 kr