Fritidshem

Varje grundskola ansvarar för sin egen fritidshemsverksamhet. Fritidshemsplats erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Om Du vill ha plats för Ditt barn i skolbarnomsorgen så är du välkommen att göra en webansökan 

Det går givtevis också bra att fylla i en blankett, den hittar Ni under "blanketter/dokument", skicka den ifylld till Utbildningsförvaltningen, Carin Spjutare, 34280 Alvesta.

Debiteringen sker i form av månadsavgift enligt reglerna för maxtaxa gällande från 1 jan 2017:
Barn 1                2 % av bruttoinkomsten         dock högst       908 kr
Barn 2                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       454 kr
Barn 3                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       454 kr