Bullen

Välkomna till Bullen. Vi är en yngrebarnsavdelning.

På Bullen arbetar vi temainriktat utifrån Lpfö98/16:s olika mål och riktlinjer.

Sagor och lek är en viktig del i vår verksamhet, vi skapar miljöer som främjar barnens lärande. Vi pedagoger är medresenärer i barnens lek och hjälper barnen att utveckla trygghet och självständighet.

Barn som leker

Vi erbjuder barnen en trygg och stimulerande miljö där alla kan utvecklas efter sina egna förutsättningar.