Semlan

Välkomna till Semlan. Vi är en äldrebarnsavdelning.

Vår vision är att utveckla och utmana varje barn socialt och intellektuellt för att bli en självständig individ. Här har vi som pedagoger en mycket viktig roll att observera barnen, ge dem utmaningar/fakta och vara lyhörda för deras utveckling och lärande.

Vårt projekt för 2016/2017 är "Du-Jag-Vi Tillsammans". Det ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete.

barn i skogen och barn i förskolemiljö Vi på Semlan är ute minst en gång varje dag. I vår uteverksamhet utforskar vi vad naturen har att erbjuda och barnen får möjlighet att utöva sina motoriska färdigheter.

barn som skapar, pusslar och samarbetarVi arbetar aktivt med språkprogrammet ”Före Bornholmsmodellen”.