Kringlan

Välkomna till Kringlan. Vi är en äldrebarnsavdelning.

Vår vision är att alla barn ska känna sig lika värda och hitta sitt välmående hos oss. Vi vill också utveckla barnens nyfikenhet, lust och vilja till att lära och utmanas. Vi pedagoger känner att det är vårt ansvar att lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi ser oss pedagoger som en reflekterande, engagerande viktig motor i maskineriet. Vår verksamhet planeras utifrån målen i vår läroplan Lpfö98/16 och följs upp och utvärderas fortlöpande i vårt kvalitetsarbete.

Barn iskog. Barn som planterar.

I skogen utmanar vi vår motorik,                                I odlingshörnan får barnen erfara olika

lek och alla våra sinnen.                                               odlingsprocesser.

Barn i gemenskap. Barn som skapar.

VI-känslan är härlig.                                               Vi ser barnens skapande och kreativitet som

                                                                                 ett viktigt verktyg i lärandet.