Uttern

Uttern är en avdelning för barn mellan 3 och 5 år

Vi försöker arbeta i mindre grupper i vår strävan efter att utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära vill vi ska vara grunden för den pedagogiska verksamheten.Tack vare vår fina utemiljö finns stora möjligheter att utforska vatten, skog och natur. Här blir många tillfällen till motorisk träning och att följa naturens växlingar under året. Barnen kan fantisera och leka i kreativ miljö. Snickring ute är en populär aktivitet. Genom leken övas språket, känslor, empati, kreativitet och samarbete. Vi ser utemiljön, som ett pedagogiskt rum.  I vår egen gymnastiksal har vi rörelseglädje med ex motorikbana, rytmik, bollgympa och med möjlighet till en dusch efteråt.

Vi vill att barnen känner samhörighet, har roligt, känner trygghet och får en god självkänsla!