Ängen

Ängen är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år

Vi jobbar med tema efter barnens intresse där delar vi in barnen i mindre grupper i olika åldrar.För att ge barnen ett nyfiket och lustfyllt lärande fokuserar vi på natur och teknik, språk, matematik. Vi lägger stor vikt vid lekar som ger barnen utmaningar, utveckling och lärande. Vi är ute varje dag och går gärna till skogen i vår närhet.