Bruket

Bruket är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år.

Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna och trygga hos oss på Bruket. Vi är ute varje dag i alla väder.

Varje vecka har vi gympa i två grupper. Språk och skapande är aktiviteter som vi arbetar med regelbundet.

Vi ger barnen inflytande i vår verksamhet