Tofflan

Tofflan är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år.

På Tofflan fokuserar vi mycket på tryggheten och det sociala samspelet tillsammans med barnen.

barn som leker ute och matte samling uteUtöver planerade aktiviteter såsom språk, matematik, motorik, skapande, naturvetenskap och teknik, är den frialeken i centrum hos oss. Vi ser leken som en viktig del i barns utveckling och lärande.
barn som läser och barn som målar