Smedjan

Smedjan är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år.

På Smedjan ser vi barnens utveckling och lärande i ett helhetsperspektiv, i vardagssituationer, planerade aktiviteter och i den fria leken. Hos oss är trygghet och gemenskap väldigt viktigt.

Barn gräver - Barn skapar

Barn lär hela tiden och med alla sinnen, därför fokuserar vi på ett upplevelsebaserat lärande tillsammans med barnen.

 Barn matar änder - Barn leker med sand inne