Kvarnen

Kvarnen är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år.

Vi jobbar med ett temainriktat arbetssätt, där kvalitetsarbetet är basen. Vi arbetar med att på olika sätt stärka barnens språk och skapa intresse för matematik och naturvetenskap. Motorik och rörelse är viktigt för oss därför har vi varje vecka gymnastik och tar ofta promenader till skogen som vi har i anknytning till förskolan. Naturen och rörelser är viktigt för hälsan.

Barn limmar- Barn mäter

Vi är en avdelning som lägger stor vikt på värdegrundsarbete. Genom att använda oss av dockteater når vi även de yngsta barnen. Genom den fria leken stimulerar barnens fantasi, känslor, empati och samarbete.

Vi delar upp oss i mindre grupper någon gång i veckan, så att varje barn syns och får göra sig hörd. 

Barn skapar- Barn kryper i tunnel