Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Bruket

Bruket är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år.

Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna och trygga hos oss på Bruket. Vi är ute varje dag i alla väder.

Barn som leker ute

Varje vecka har vi gympa i två grupper. Språk och skapande är aktiviteter som vi arbetar med regelbundet.

Vi ger barnen inflytande i vår verksamhet.

Barn som gympar och barn som målar