Snäckan

OBS! Nytt telefonnummer för att nå oss på Snäckan 073-8549874.

Avdelningen   

Snäckan har  barn mellan 3-5 år  och delas i regel upp i  2 mindre grupper om ca 10 barn i varje.

 Våra mål från Läroplanen:

Normer och Värden : Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utveckling och Lärande: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära samt att barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Barns inflytande: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Förskola och hem: Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år.