Välkommen till Sjölyckans förskola

I Hjortsbergaskolan finns fyra förskoleavdelningar, flotten och fyren för de yngsta (1-3 år ) och jollen och skeppet för de äldsta förskolebarnen (3-5 år).

OBS!

Nya telefonnnummer till våra avdelningar;

Förskolans avdelningar flotten & fyren 076-854 98 77

Förskolans avdelningar jollen & skeppet 076-854 98 74