Välkommen till Sjölyckans förskola

I Hjortsbergaskolan finns två förskoleavdelningar, Ankan för de yngsta (1-3 år ) och Snäckan för de äldsta förskolebarnen (3-5 år).

OBS!

Nya telefonnnummer till våra avdelningar;

Förskolan avdelning Ankan 076-854 98 77

Förskolan avdelning Snäckan 076-854 98 74