Välkommen till Sjölyckans förskola

I Hjortsbergaskolan finns två förskoleavdelningar,Ankan för de yngsta (1-3 år ) och Snäckan för de äldsta förskolebarnen (3-5 år).