Avgiftsberäkning

Taxa för förskole-, familjedaghems- och skolbarnomsorg

Alvesta kommun tillämpar maxtaxa. I familjen ordnas barnen i åldersföljd så att yngsta barnet kallas "Barn 1" näst yngsta "Barn 2" osv.

Avgifter

Förskoleavgift utgår enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Alvesta kommun tillämpar maxtaxa. I familjen ordnas barnen i åldersföljd så att yngsta barnet kallas "Barn 1" och näst yngsta "Barn 2" osv.

Förskoleverksamhet (1-3 år)

Barn 1 - 3% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 1 362 kr
Barn 2 - 2% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 908 kr
Barn 3 - 1% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 454 kr

Allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller 3, överstigande 15 tim/vecka

Barn 1 - 2% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 908 kr
Barn 2 - 1% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 454 kr
Barn 3 - 1% av bruttoinkomsten/mån, dock högst 454 kr

Exempel: En familj med tre barn; 2 år, 3 år och 10 år, har en månadsinkomst av 20 000 kr. Avgiften blir: 3% 2% 1% = 6% av 20 000 kr och detta är 1 200 kr/månad.