Humlan

Humlan är femårsavdelning. Det är tre pedagoger som jobbar här.

Inneaktiviteter skuggor

Utifrån barnens intresse jobbar vi i år  med konstruktion. Projektet finns med oss i allt vi gör tex i skogen, i ateljen, i sång och dans mm. Vi iscensätter gärna konstruktionerna med ljus i olika former för att ge ytterligare upplevelser.”

Uteaktiviteter