Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Ugglebo

Vi är en äldrebarnsavdelning med barn mellan 3-5 år.

Vi vill ge barnen gemensamma upplevelser och erfarenheter. Ge dem möjligheter att upptäcka och utforska i en kreativ miljö där lek och lärande går hand i hand.
På Ugglebo har vi flera "lekhörnor" för att inspirera till olika sorters lekar. Verksamheten präglas av barnens intressen,önskemål och ett tematiskt arbetssätt. Vi dokumenterar och reflekterar med hjälp  av bilder, filmer, veckobrev och i dialog med barnen. Detta blir en ständig utveckling av verksamheten.

Bild på barn som leker utomhusVi tycker att den sociala kompetensen är viktig. Vi pedagoger vill stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter och respektera varandra. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och tillgodosedda och bli bemötta för den de är.
Bild på barn som leker inomhus