Trollebo

Trollebo är en yngrebarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Vi vill skapa en trygg och stimulerande miljö som präglas av nyfikenhet, lust att lära och glädje i att vara tillsammans.

Detta läsår arbetar vi med temat: ”Sagans värld”. Vi vill lägga stor vikt vid barnens språkutveckling och genom vårt tema kan vi stimulera språket på många olika sätt. Verksamheten följs upp i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Bild på barn i samling och i skogen

På Trollebo vill vi skapa en positiv gemenskap genom att vi pedagoger är närvarande i barnens lek.

Vi är ute varje dag.
På vår utegård finns goda möjligheter till lek och naturupplevelser. Tillsammans upptäcker och utforskar vi vår närmiljö. Vi vill inspirera till ett varsamt förhållningssätt och en positiv inställning till naturen.

Bild på språklek av olika slag

Fantasi och kreativitet är viktigt för oss. Vi utmanar barnens tänkande och lärande genom att ge dem möjligheter att skapa i bild, form,dans,rytmik, drama och musik.
Språklust ger vi barnen genom dagliga samtal, sång, sagor, rim och ramsor.
Vi återkopplar verksamheten till barnen genom att tillsammans reflektera över veckans aktiviteter med hjälp av foton och film.