Tomtebo

Vi är en äldrebarnsavdelning med barn mellan 3-5 år.

För oss är det viktigt med trygga och glada barn som har roligt hela dagen.
Vi pedagoger utmanar barnen med exempelvis språklekar, skapande, motorik och drama. Barnen har stort inflytande över sin dag på förskolan.

Bilder på barn som spelar teater och går balansgång utomhusVi använder oss av ett temainriktat arbetssätt för att barnens lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande. Vi tycker att barnens och föräldrarnas inflytande och intressen är viktiga.
Barnen lär sig återberätta och reflektera över sina arbeten inför gruppen.

Bilder på barnens konstverk och en situation från samlingen