Tåget

Tåget är en yngrebarnsavdelning där alla födda är 2015. Vi är 3 pedagoger som jobbar på avdelningen.

På Tåget har vi en helhetssyn på barnet såväl som till barnens behov. Utveckling, lärande och omsorg skapar grund för all vår verksamhet. Vi vill att verksamheten ska vara trygg, lärorik, utmanande samt rolig för alla barn. Under dagarna är leken i fokus eftersom leken är oerhört betydelsefull samt att den främjar barnens utveckling och det lustfyllda lärandet. Genom leken utvecklar barnen bl.a. sin kreativitet, den språkliga/matematiska förmågan. Leken bidrar till känsla för sammanhang, samspel och förståelse för varandra.          
De använder sig av material som finns både inomhus och utomhus. Tillsammans ser vi möjligheter i miljön som vi utforskar. 

Vi dokumenterar, sätter ord på det vi och barnen gör, samt för dialoger kring bilder vilket ger barnen möjlighet att reflektera över sitt lärande.