Pärlan

Pärlan är en äldre barns avdelning där barnen är födda 2012. Vi är tre pedagoger som arbetar på avdelningen.

Vi har ett öppet arbetsklimat där barnens tankar, idéer och utveckling står i centrum. För tillfället arbetar vi med dekoration konstruktion som projektarbete. Barnen får prova på att bygga och skapa med många olika material och tekniker. Projektet innehåller språk, matematik, naturvetenskap, teknik, m.m. Barnens utveckling och kreativitet formar projektet och det finns inga färdiga mallar för hur projektet ska se ut och sluta.

"Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek,socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera". (Lpfö 98 sid 7-8)