Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Nallen

På nallen är alla barn födda 2012. Det jobbar 4 pedagoger där.På nallen är alla barn födda 2012.Det jobbar 4 pedagoger där. Vi har stora fina lokaler med många miljöer att utforska och samspela i. På nallen arbetar vi med projektet” Hållbar framtid” vi kopplar projektet till sånger, motorikpass, olika material och digitala verktyg.

Ta hand om grönsakslandet och komposten

 

Mjölkpaket “Man måste slänga mjölkpaket i återvinningen så inte hela staden blir full med skräp.”      med budskap om återvinning

 Mjölkpaket