Nallen

På nallen är alla barn födda 2012. Det jobbar 3 pedagoger där.På nallen är alla barn födda 2012.Det jobbar 4 pedagoger där. Vi har stora fina lokaler med många miljöer att utforska och samspela i. På nallen arbetar vi med projektet” Hållbar framtid” vi kopplar projektet till sånger, motorikpass, olika material och digitala verktyg.

Mjölkpaket “Man måste slänga mjölkpaket i återvinningen så inte hela staden blir full med skräp.”      med budskap om återvinning