Dockan

På Dockan är alla barn födda 2014. Vi är 4 pedagoger som jobbar på avdelningen.

Vi har valt att jobba med sagan om Bockarna Bruse. Den fascinerar barnen på olika sätt. Den är känd för barnen och är spännande. Vi ser många olika möjligheter att fördjupa oss. Vi har börjat med att utforska detaljerna på figurerna i sagan. Tillsammans tittar vi närmare på hur bockarna ser ut och avbildar dem med olika skapande tekniker. Så småningom fortsätter vi med att utforska detaljer på broar. Hur ser de ut? Vad kan en bro vara? 

I projektet med Bockarna Bruse tänker vi att det blir mycket konstruktion. Barnen bygger olika broar och leker Bockarna Bruse, både ute och inne. Det blir mycket kommunikation, skapande gemenskap när vi jobbar i projektet tillsammans. Vi lär av varandra och delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter.