Bollen

Bollen är en yngre barnsavdelning där alla barn är födda 2015. Vi är tre pedagoger som arbetar på avdelningen. Vi samarbetar med avdelningen Tåget.

På Bollen har vi en helhetssyn på barnet såväl som till barnens behov. Utveckling, lärande och omsorg skapar grund för all vår verksamhet. Vi vill att verksamheten ska vara trygg, lärorik, utmanande samt rolig för alla barn. Under dagarna är leken i fokus eftersom leken är oerhört betydelsefull samt att den främjar barnens utveckling och det lustfyllda lärandet. Genom leken utvecklar barnen bl.a. sin kreativitet, den språkliga/matematiska förmågan, och att själva lösa problem samt konflikter. Leken bidrar till känsla för sammanhang och förståelse för barnen.

 
Vi har nu valt att jobba inom området naturkunskap och teknik och utifrån barnens intressen landat i ett projekt kring rörelse. Barnen får under projektets gång möjlighet att undersöka rörelse både inne och utomhus. Vi kommer tillsammans bland annat att utforska krafter, fart, hastighet och magnetism. Vi dokumenterar, sätter ord på det vi gör samt för dialoger kring bilder och ställer frågor. Detta utmanar barnen språkligt och ger barnen möjlighet att reflektera över sitt lärande.