Snurran

Vi är en avdelning som har barn födda 2015. Under hösten har vi inlett ett nära samarbete med avdelningen Gungan som också har barn i samma ålder. Det arbetar fyra pedagoger på avdelningarna. Vi arbetar med att skapa en vi känsla.

 Barn som utforskar ljus

  Då vi arbetar med små barn är det viktigt att skapa en trygg tillvaro för barnen som börjar hos oss. Trygga barn är en förutsättning för utforskande och lärande. Grunden till ett livslångt lärande börjar redan första året barnen bekantar sig med förskolan.

Under hösten och våren kommer vi att arbeta med ett projekt kring ljus.
Innelek och utelek