Snurran

Vi är en avdelning som har barn födda 2016. Under hösten har vi inlett ett nära samarbete med avdelningen Gungan som också har barn i samma ålder. Det arbetar 3 pedagoger på avdelningen. Vi arbetar med att skapa en vi känsla.

Då vi arbetar med små barn är det viktigt att skapa en trygg tillvaro för barnen som börjar hos oss. Trygga barn är en förutsättning för utforskande och lärande. Grunden till ett livslångt lärande börjar redan första året barnen bekantar sig med förskolan.

Under hösten och våren kommer vi att arbeta med ett projekt kring ljus.