Välkommen till Staren

Staren är en treårsavdelning. Vi är fyra pedagoger.

 I vårt projekt ”hållbar utveckling” arbetar vi kring frågan: ”Hur ser vi hållbarytveckling genom sociala samspel och kommunikation. I projektet tillverkar barnen bland annat ett konstverk av återbruk som kommer att ställas ut i Alvestas bokhandel. Konsverkets material har barnen samtal ihop från olika företag i byn.  Detta görs för att barnen ska få möjlighet att sätta ett avtryck och visa sig i samhället, vilket även visar barnens stolthet och glädje.

Våran innemiljö