Gladan/Duvan

På Gladan är vi hösten 2016 en yngre barnsavdelning med 2- åringar. Vi är tre pedagoger.

Vårt projektarbete kommer inspireras av hållbar utveckling genom socialt samspel och
kommunikation.
Vi vill ge barnen nya material att utforska och mötas kring.
Att ge barnen uppmuntran och stöd i sin språkliga utveckling är av stor betydelse och att få rika upplevelser i naturen.

Forskande både inne och ute