Kotten

Kotten är en yngrebarnsavdelning med barn i åldern 1-2 år.

Utveckling, lärande och omsorg ligger till grund för verksamheten här på Kotten.

I en inspirerande miljö erbjuder vi alla barn att prova på fri lek och pedagogiska aktiviteter som är knutet till temat vi håller på med. Det är barnens intresse som ligger till grund för det tema vi jobbar med.