Blommagårds förskola Alvesta

Blommagårds förskola ligger i ett villakvarter på öster i Alvesta och består av tre åldersindelade avdelningar.

Kotten yngrebarn, Stubben mellanbarn och Trädet äldrebarn.
Verksamheten bedrivs i ett suterränghus med två avdelningar. 

Bild på Blommagårds förskola

På Blommagård har vi en stor och härlig utegård som är utmanande för barnens fantasi.

Bild på Blpmmagårds baksida