Blommagårds förskola Alvesta

Blommagårds förskola ligger i ett villakvarter på öster i Alvesta och består av två åldersindelade avdelningar.

Kotten 1-3 år och Stubben 3-6 år.
Verksamheten bedrivs i ett suterränghus med två avdelningar. 
Förskolan är öppen mellan kl. 06:00 - 18:00 med gemensamma öppningar och stängningar på en avdelning (Kotten).

Bild på Blommagårds förskola

På Blommagård har vi en stor och härlig utegård som är utmanande för barnens fantasi.

Bild på Blpmmagårds baksida