Vätten

Vätten är en yngrebarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Vi delar barngruppen i mindre grupper efter ålder och behov. Vårt mål är att alla barn ska trivas, vara trygga och ha roligt.

Vi arbetar mycket med värdegrunden för att barnen ska bli trygga och få en bra grund att stå på i livet.  Vi vill ge barnen verktyg för att hantera konflikter och fungera i olika gruppkonstellationer. Vi skapar många tillfällen till lek där barnen kan bearbeta sina upplevelser och utveckla sin identitet och samarbetsförmåga. Vi vill ge barnen möjlighet att vara med och utformar verksamheten genom till exempel egna val och utformningen av avdelningens miljö. Varje dag är vi ute på vår gård eller går promenader och upptäcker vår närmiljö.

Bild på barn som leker med en iPad samt med klossar

Det är viktigt att kunna kommunicera och göra sig förstådd, därför arbetar vi mycket med språket genom rim, ramsor, sånger och sagopåsar med konkret material. Vi använder oss även av tecken som stöd som förstärkning till det talade språket. Vi reflekterar tillsammans med barnen över vad vi gjort med hjälp av filmer och bilder.

Bild på barn som sorterar efter färg och som är på upptäcktsfärd i skogen