Slottet

Vi är en äldrebarnsavdelning som arbetar tematiskt utifrån barnens nyfikenhet och intressen.

Målet med vår verksamhet är att skapa förutsättningar för att varje individ ska utveckla självständighet, nyfikenhet och trygghet.
Barn som lekerVi jobbar aktivt för att varje barn ska känna en gemenskap i gruppen, en vi-känsla, att här är vi alla tillsammans på Slottet.

barn som leker både ute och inne.Vi har tillgång till ett motorikrum där vi gympar varje vecka och vi har nära till skogen som vi besöker regelbundet. Vi jobbar aktivt med språkutveckling och använder tecken som stöd.