Draken

Vi är en äldrebarnsavdelning som arbetar tematiskt utifrån barnens nyfikenhet. Vi har en stimulerande och utbytbar miljö både ute och inne som väcker lust och lärande. Vi utgår från barnens lek och intressen i vår verksamhet där vi också jobbar mycket med musik och erbjuder olika slags skapande.


Bilder på kompisarbeten på avdelning Draken
På Draken lägger vi stor vikt vid värdegrunden på olika sätt. Detta leker vi med under hela året men lägger extra stor vikt vid under hösten då barngruppen  byggs och formas.
Bilder på händer som målar och dinosaurielandskap