Borgen

Borgen är en äldrebarnsavdelning som arbetar tematiskt utifrån barnens nyfikenhet. Vi utgår från barnens intresse när vi väljer tema. Vi lägger stor vikt i hur man är mot varandra och lyfter goda handlingar för att forma gruppen som ger trygghet och trivsel.

Vi vistas mycket ute både på gården och i skogen en bit från förskolan. Vi använder oss ofta av naturens material när vi skapar. Vi ser att när vi jobbar med djur och naturens kretslopp så får barnen en förståelse och de blir mer rädda om allt levande.

Bilder på skapande och trädVi delar oss ofta i mindre grupper för att skapa en lugn och trygg lekmiljö och använder oss av digitala verktyg som ett komplement i förskolan.

Bilder på kompisarbeten och digitala verktyg