Alven

Vi är en yngrebarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3 år. Vi vill skapa en trygg och stimulerande miljö som präglas av nyfikenhet, lust att lära och glädje i att vara tillsammans.

Bilder på utevistelse
Vi är ute varje dag. På vår gård finns goda möjligheter till lek och naturupplevelser. Tillsammans upptäcker och utforskar vi vår närmiljö genom promenader till olika lekplatser och miljöer. Barnen sover ute i vår sovalkov.
Vi arbetar tematiskt med Babblarna och det genomsyrar hela avdelningen.
Bild på sovande barn och vägg med Babblarna