Yrkesvux Vård- och omsorgsutbildning

Lärlingsutbildning- vård och omsorg

Vård och omsorgsutbildningen är på heltid och är en gymnasial utbildning för vuxna. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta och få anställning som undersköterska.

Denna utbildning är sökbar from 15 mars 2018 till och med 8 april 2018

 

op elever

Lärlingsutbildning riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete. Det är en arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som ger dig en stabil grund att stå på inför kommande yrkesliv. Den största delen av utbildningen genomförs på en lärlingsplats där du har en yrkesverksam handledare. Den teoretiska delen är upplagd på 1 dag i veckan på Allbo lärcenter.

Lärlingsdagarna görs med fördel i sin hemkommun.

Kursstart: 7 Maj 2018 kursslut: 30 September 2019

 

kurserna som ingår:

Medicin 1, 150 p

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p

Vård- och omsorgsarbete 1,  200 p

Etik och människans livsvillkor , 100 p

Hälsopedagogik, 100 p

Specialpedagogik 1, 100 p

Psykiatri 1, 100 p

Psykologi, 50p

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p

Palliativ vård, 100 p

Hemsjukvård, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

 

totalt: 1 550p

Denna utbildning är för dig som har fyllt 20 år. Du är prioriterad om du saknar betyg från gymnasiet eller har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Detta är ett samarbete mellan Alvesta -, Älmhult -, Markaryd -, Ljungby -, Lessebo och Uppvidinge kommun.

Kursdatum i utbildningen är preliminära och kan till en viss del ändras under utbildningen.

Denna utbildning är CSN berättigad.