Yrkesvux Vård- och omsorgsutbildning

Yrkesvux Vård- och omsorgsutbildning

Yrkesvux Vård- och omsorgssutbildning är en gymnasial utbildning för vuxna (motsvarande väsentliga delar av gymnasiets vård- och omsorgsprogram). Utbildningen är på 3 terminer.

op elever

Vård - och omsorgsutbildningen i Yrkesvuxform startar nästa gång 21 augusti 2017. 

Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta och få anställning som undersköterska. 

Studietiden varvar teori och praktik. Totalt ingår 15 veckors praktik under utbildningens gång.

Arbete inom vården är ett ansvarsfullt jobb där du ofta har en betydande roll för att hjälpa personer i utsatta sitautoner. Yrket kräver därför stor empatisk förmåga och god förmåga att kunna sätta sig in i andra människors sitautioner.

Utbildningen är på heltid (dagtid) på Allbo lärcenter i Alvesta och startar en gång per år.

Höstterminen startar 21 Augusti 2017 och slutar 30 December 2017.

Vårterminen startar 2 januari 2018 och slutar 30 Juni 2018-

Förkunskaper som krävs är:
Grundskolekompetens i svenska, svenska som andraspråk eller motsvarande samt matematik.

Kurser som ingår i utbildningen:

Termin 1

Medicin 1 - 150 p

Vård- och omsorgsarbete 1 - 200 p

Etik och människans livsvillkor - 100 p

Psykologi 1 - 50 p.

Termin 2

Hälsopedagogik - 100 p

Specialpedagogik 1 - 100 p

Vård- och omsorgsarbete 2 - 150 p

Psykiatri 1 - 100 p

Termin 3

Yrkesutgångar som man kan välja mellan den tredje terminen är

äldreomsorg, hälso- och sjukvård och funktionshinder och psykiatri.

 

Hälso och sjukvård

Akutsjukvård, 200 p

Medicin 2, 100 p

Palliativ vård, 100 p

Hemsjukvård, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

 

Äldreomsorg

Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p

Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p

Palliativ vård, 100 p

Hemsjukvård, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

 

Funktionshinder

Specialpedagogik 2, 100 p

Socialpedagogik, 100 p

Friskvård och hälsa, 100 p

It i vård och omsorg, 100 p

Vårdpedagogik och handledning, 100 p

Gymnasiearbete, 100 p

 

Psykiatri

Psykiatri 2, 200 p

Hemsjukvård 100 p

Samhällsbaserad psykiatri 100 p

Rättspsykiatri 100 p

För att inriktningen ska starta måste det vara minst 8 sökande.

Gymnasiearbete, 100 p