Alvesta - Allbo Lärcenter - Yrkesvux, omvårdnad
Yrkesvux Vård- och omsorgsutbildning

vård och omsorg

Vård och omsorgsutbildningen är på heltid och är en gymnasial utbildning för vuxna. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta och få anställning som undersköterska.

 

Följande kurser som ingår i utbildningen:

Medicin 1, 150 p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
Vård- och omsorgsarbete 1,  200 p
Etik och människans livsvillkor , 100 p
Hälsopedagogik, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykologi, 50p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
Palliativ vård, 100 p
Hemsjukvård, 100 p
Gymnasiearbete, 100 p

 

Totalt: 1 550p

Denna utbildning är för dig som har fyllt 20 år. Du är prioriterad om du saknar betyg från gymnasiet eller har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Kursdatum i utbildningen är preliminära och kan till en viss del ändras under utbildningen.

Denna utbildning är CSN berättigad.

Vård och Omsorg..pdf