Yrkesvux Godstransporter (Lastbil)

Yrkesförare Godstransporter

Yrkesvuxutbildningen Yrkesförare Godstransporter är en gymnasial utbildning för vuxna (motsvarande gymnasiets Fordonsprogram, inriktning transport). Den pågår under 30 eller 40 veckor beroende på om det är med släp eller utan släp. Efter fullgjord utbildning kan du få jobb som lastbilsförare.

Utbildningen är INTE längre riksrekryterande och ansökan behöver därför godkännas av hemkommunen.

Nästa start för utbildningen är den 9 januari 2018.
Är du intresserad av att börja lastbilsutbildningen kontakta Allbo Lärcenter på tel: 0472-154 78

Lastbil

Yrkesförare är ett självständigt, ansvarsfullt och kvalificerat yrke. Som lastbilsförare är du företagets ansikte utåt. Detta ställer krav på smidighet, problemlösningsförmåga, serviceanda och ansvarskänsla. Vi erbjuder APL (arbetsplatsförlagt lärande) för ökad anställningsbarhet.

Med godkända resultat erhåller du vid utbildningens slut körkort C och (CE) samt yrkeskompetensbevis.

I utbildningen ingår truck/hjullastare och kran.

Vi erbjuder i utbildningen även ADR(farligt gods)

 

Kurser som ingår i 30 respektive 40 veckors utbildningen

  • Yrkestrafik - vux 300p
  • Godstrafik 200p
  • Godshantering - vux 100p

I 40 veckors utbildningen ingår också:

  • Fordonskombinationer - godstransporter 200p

Utbildningens upplägg

Studierna är på heltid och utbildningen omfattar 600-800p.

Arbetsplatsförlagt lärande erbjuds under utbildningen.

Förkunskapskrav

  • Slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper, med lägst betyget godkänt i svenska eller svenska som andraspråk och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.
  • Inneha svenskt körkort lägst B-behörighet
  • Du ska ha fyllt 21 år när utbildningen avslutas.
  • Du ska vara folkbokförd i Sverige.

Kostnader

Utbildningen kostar inget, men precis som för alla andra kurser inom vuxenutbildning får du betala läromedlen själv. Har du inte redan godkända skyddskläder och skyddsskor, tillkommer den kostnaden.

För att få övningsköra krävs ett körkortstillstånd samt en läkarundersökning som du får boka och betala själv.

Mer information om körkorstillstånd finns på Körkortsportalen.