Yrkesvux Persontransporter (Buss 25 veckor)

Yrkesförare Persontransporter

Vi har egen förarprövare med examinationsrätt på den körkorts behörighet, som du försöker ta. Detta innebär att alla teoretiska samt praktiska prov genomförs på skolan.
Utbildningen startar 8 Januari 2018. Vill du ha mer information om utbildningen, kontakt våra yrkes och studie vägledare Helena Kastrup 0472-155 63 eller Anneli Lindahl 0472-153 35.

Utbildningen är utformad i nära samarbete med branschen och vi lägger därför stor vikt vid kundservice och etikfrågor. Som bussförare är du företagets ansikte utåt och därför en mycket viktig part i kundrelationen.

Utbildningen bedrivs enligt de grundläggande yrkeskrav som finns för persontransporter med buss. Du examineras enligt Transportstyrelsen och Skolverkets kursmål för körkortsbehörighet D. Efter avslutad, godkänd utbildning erhåller du yrkeskompetensbevis vilket innebär att du vid anställning direkt efter utbildning t ex inte har några restriktioner vad gäller körsträcka.

Kurser som ingår i utbildningen

Yrkestrafik - vux 300p

Persontrafik - vux 200p

kursinformation finner ni på www.skolverket.se

Utbildningens upplägg

Studierna är på heltid och utbildningen omfattar 500p.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) erbjuds i utbildningen.

Förkunskapskrav

  • Slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper, med lägst betyget Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper.
  • Inneha svenskt körkort med lägst behörighet B.
  • Du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd. OBS! Mellan 21 och 23 år finns det en begränsning som innebär att det endast är tillåtet att köra inom en begränsad radie på 50 km. Vid 23 års ålder hävs denna begränsning.
  • Körkortstillstånd D krävs vid utbildningsstart. (Detta söks när man har blivit antagen)

Kostnader

Utbildningen kostar inget, men precis som för alla andra kurser inom vuxenutbildning får du betala läromedlen själv.

För att få övningsköra krävs körkortstillstånd, vilket Transportstyrelsen tar betalt för, och det kräver i sin tur en läkarundersökning som du får boka och betala själv. 

Mer information finns på Körkortsportalen.