Planerad: YH - Redovisningsekonom

Planerad: YH - Redovisningsekonom

Till augusti 2015 planerar vi starta YH utbildningen Redovisningsekonom. Ansökan har lämnats in till YH myndigheten och besked väntas i slutet av januari 2015. Så snart besked har kommit kommer detta att informeras om på hemsidan. Utbildningen har ett upplägg om 430 YH poäng vilket innebär 2 års heltidsstudier.

Tyvärr var konkurrensen hård och vår ansökan om att få starta utbildningen fick nej från YHmyndigheten.