Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Lärvux vänder sig till dig som under kalenderåret fyller 20 år och har en utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller autism med utvecklingsstörning och som har fått nytt intresse för studier. Höstterminen -15 startar den 17/8.

Undervisning på Lärvux

Undervisningen

Undervisningen sker i lugn studietakt, i små grupper eller enskilt. Undervisningen följer Lärvux kursplan.
Tillsammans med din lärare planerar du undervisningen utifrån dina förutsättningar och önskemål.
För att underlätta dina studier får du god tillgång till olika hjälpmedel, t.ex. dator, talsyntes (talande dator), video, DVD och DAISY-spelare.

Studietiden är individuell. Det betyder att dina studier får ta den tid som du behöver, för att lära dig det du vill. Vi försöker anpassa lektionstiden efter dina önskemål.

Kursnivåer

Träningsskolenivå

Undervisningen syftar till att ge de kunskaper som motsvarar träningsskolan. Ämnen du kan läsa är kommunikation, verklighetsuppfattning och omvärldskunskap.

Grundsärskolenivå och motsvarande gymnasiesärskolans nationella program (gymnasial lärvux)

Utbildningen sker i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande grundsärskolan.