Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildning för vuxna

Lärlingsutbildningen är en yrkesutbildning för vuxna, där du under hela utbildningen varvar teori med arbetsförlagt lärande.

Nästa start av lärlingsutbildning är augusti 2018.

Informationsmöte tisdagen den 24/4 kl 17:30 på Allbo Lärcenter, Hjärtenholmsvägen 6 i Alvesta.

Vi erbjuder följande inriktningar:

Elevassistentutbildning- 45 veckor, 1300 poäng (2 terminer)
Barnskötarutbildning- 45 veckor, 1300 poäng (2 terminer)

Utbildningarna är på heltid med 4 dagars utbildning på arbetsplats/vecka och 1 dag på Allbo lärcenter/vecka.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Utbildningen är ett samarbete mellan följande kommuner: Alvesta, Älmhult, Lessebo, Ljungby, Markaryd och Uppvidinge. För sökanden från andra kommuner krävs godkännande från hemkommunen – kontakta din kommun för mer information.

Behörig är den som har fyllt 20 år och har grundskolebehörighet.
Förkunskaper är grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk och matematik.

För att bli antagen på lärlingsutbildningen krävs att praktikplats är ordnad innan utbildningens start.