Självskjutsbidrag & tågkort

Elever som bor längre från skolan än 6 km.

Du som har mer än 6 km till skolan får ett busskort. Kortet är giltigt för en resa till skolan och en resa hem varje vardag.

Du behöver inte ansöka om detta, utan busskort delas ut i skolan någon av de första dagarna, till de som är berättigade till detta.

Om det inte finns allmänna kommunikationer någorlunda nära din bostad, kan du i stället ansöka om ett bidrag för att skjutsa dig själv till skolan eller till närmsta hållplats/station.

Nedan finns länkar till blanketter & dokument där både ansökningsblanketterna och ett dokument som närmare beskriver reglerna kring självskjuts.

Blanketter/dokument