Självskjutsbidrag

Elever som bor längre från skolan än 6 km har rätt till skolskjuts.

Du som har mer än 6 km till skolan får ett buss- eller tågkort beroende på var du bor. Kortet är giltigt för en resa till skolan och en resa hem varje vardag.

Du behöver inte ansöka om detta, utan tågkort skickas hem innan läsårets början och busskort delas ut i skolan någon av de första dagarna, till dem som är berättigade till detta.

Om det inte finns allmänna kommunikationer någorlunda nära din bostad, kan du i stället få ett bidrag för att skjutsa dig själv per moped eller bil till skolan eller till närmsta hållplats/station.

Nedan finns länkar både till ansökningsblanketten och till ett dokument som närmare beskriver reglerna.

Information självskjuts 17-18.pdf

Ansökan om självskjutsbidrag 17-18.pdf