Inackorderingsbidrag

Elevens hemkommun har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever som behöver inackordering.

lever på gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning i KomVux söker således inackorderingsbidrag i sin egen kommun. (Detta gäller inte för elever som går på s k friskoloreller folkhögskolor. Dessa elever söker inackorderingsbidrag från CSN, Centrala Studiestödsnämnden). Läs mer på CSN:s hemsida>>

Inackorderingsbidrag kan beviljas om utbildningen inte finns på hemorten och den skolort där man skall studera ligger på sådant avstånd att man inte lämpligen kan resa varje dag.

Information och Ansökan

För att få inackorderingsbidrag måste vissa villkor vara uppfyllda. Läs mer i följande pdf-fil:

 Information inack 2017-2018.pdf

Ny ansökan måste lämnas för varje nytt läsår. Detta kan göras på vårterminen för de elever som redan går på gymnasieskola,år 2.

Du som till hösten kommer att börja första året på gymnasieskola, ska skicka in ansökan tillsammans med definitivt antagningsbesked i augusti månad eller senare. I nedanstående pdf hittar du ansökan.

Ansökan inack 2017-2018.pdf