Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Administratör Introduktionsprogrammen

Laila Nyberg
Tel 0472-153 38, Mån-Fre 7.30-16.30
Fax 0472-153 29

E-post

 

Vuxenutbildningarna

Administratör, Anna Andersson

Tel 0472- 154 78, 08.00-16.30

E-post

Under semestertider kan du bli kopplad till tjänstgörande personal via kommunens växel
0472-150 00.

Allbo lärcenter på Facebook

www.facebook.com/allbolarcenter.nu

Adresser

Postadresser

Allbo Lärcenter (Gruv, Gyvux, Lärvux, Yrkesvux: Buss- och lastbil, Sfi, Administration och Lärling/särskild lärling)

Hjärtenholmsvägen 6
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (Yrkesvux: Vård- och omsorg)

Gärdesvägen 4
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (IM-programmen)

Fabriksgatan 13
Bulten 1
342 80 Alvesta

Besöksadresser

Allbo lärcenter (Gruv, Gyvux, Lärvux, Yrkesvux - buss och lastbil, Sfi Administration, Lärling/särskild lärling)

Hjärtenholmsvägen  6
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (Vård- och omsorgsutbildningen)

Gärdesvägen 4
342 80 Alvesta


Allbo lärcenter (IM-programmen)

Fabriksgatan 13
Bulten 1
342 80 Alvesta

Fakturadress 

Alvesta kommun
Utbildningsförvaltningen + /berörd person
Scanningcentralen
342 80 Alvesta

Staben

Rektor

Daniel Söderberg
0472-154 70

E-post

Biträdande rektorer

Susanne Flokén för vuxenutbildningarna
0472-155 43

E-post

David Lundén för gymnasieskolans introduktionsprogrammen
0472-153 03

E-post

Utbildningsstrateg

Johan Eneroth
0472-155 33
E-post

Samhällsorientering

Martin Estvall

0472-15507

E-post

Studie- och Yrkesvägledar

Helena Kastrup
0472-155 63
E-post

Annelie Lindahl
0472-153 35

E-post

Lärare och Intendent

Leif Anderjon

E-post

Elevadministratör/Handläggare

Laila Nyberg

Anna Andersson