Allbo Lärcenter

Välkommen till Allbo Lärcenter!

Allbo lärcenter ansvarar för kommunens vuxenutbildningar och för Introduktionsprogrammen, IM, för elever i gymnasieålder.

Foto av huvudbyggnaden på Hjärtenholmsvägen 6, Alvesta

Välkomna till Allbo lärcenter!

Större delen av Allbo lärcenters verksamhet bedrivs nu på adressen Hjärtenholmsvägen 6 i Alvesta (foto ovan) samt i det paviljongkomplex som uppförts på den forna körgården bakom byggnaden.

I paviljongerna finns klassrum för sfi-undervisning och för lärlingsutbildningarna samt administrationen (gå in genom huvudingången som syns på bilden, fortsätt rakt genom byggnaden och ut på gården, så ser du ingången till den sammanbindande paviljongen).

I huvudbyggnaden finns sedan tidigare yrkesförarutbildningarna och nu även Gruv, Gyvux och Lärvux.

Våra elever på IM-programmen går sedan augusti 2014 i lokaler på Fabriksgatan 13 (”Gamla Devehissar") medan Vård- och omsorgsutbildningen är kvar högst upp i Stenlyckeskolan.


YKB 35 timmars fortbildning

Under 2016 kommer vi att erbjuda YKB 35 timmars fortbildning för dig som är yrkesförare och behöver komplettera/kompetensutvecklas.

Vi erbjuder även utbildning för truck och hjullastare åt externa företag.

Har du frågor, kontakta Poa 070-2369063 alternativt poa.larsson@alvesta.se

Välkommen att höra av dig!


 


Utbildningar som startar 2016:

  • Yrkeskurser för dig som studerar inom SFI och GRUV startar den 12 september 2016. Senaste ansökningsdatum är den 28 augusti. Det är kurser i yrkessvenska inom vård, fordon och livsmedel/mat, Information och kommunikation samt Entreprenörskap.
  • Vård- och omsorgsutbildning för vuxna startar den 15 augusti 2016
  • Lärlingsutbildningar startar den 15 och 16 augusti med inriktningarna                             Elevassistent och Vård- och omsorg inom äldreomsorg.

 

                         Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

 


Flexibelt lärande på våra Gyvuxkurser

Hösten 2014 startade vi möjligheten att kunna studera flexibelt och detta upplägg kommer att fortsätta. Flexibelt lärande innebär ca 4–10 obligatoriska kursträffar per/kurs och övrig tid kan det, i samråd med undervisande lärare, finnas möjlighet att genomföra kursen på distans t.ex. hemifrån.

Läs mer om Flexibelt lärande


Allbo lärcenter på Facebook

Följ Allbo Lärcenter på Facebook så har du bättre koll på våra senaste nyheter/utbildningar!


För dig som söker andra utbildningar

Vill du gå en utbildning som vi inte erbjuder, via en annan kommun, måste du ändå skicka ansökan till Alvesta kommun. Anvisningar för hur du går tillväga finner du i denna fil.