Olycksfallsförsäkring

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Alvesta kommuns verksamhetsområde är försäkrade.

Försäkringsbolag: Länsförsäkring Kronoberg
Försäkringsnummer: 526587
Försäkringsperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till Länsförsäkring Kronoberg, telefon 0470-72 00 00 eller via E-post skadeservice@LFkronoberg.se
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och
    prövade av Länsförsäkring Kronoberg innan resan påbörjas.
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa.